Press "Enter" to skip to content

Voel je beter met jezelf door te dansen

In één van de aspecten die meestal benadrukt worden tijdens danslessen die genoemd worden door mensen die dans zeer serieus nemen in het geval, heeft te maken met het feit dat dit een activiteit is die sterk gerelateerd is aan lichaamsuitdrukking.

We noemen het bij deze gelegenheid, omdat het een element is dat meestal verloren gaat, omdat mensen zich soms zoveel concentreren op de stappen om het dansmoment te laten plaatsvinden, dat ze vergeten dat het de belangrijkste lichamelijke uitdrukking is op het moment dat ze het lichaam gebruiken om een boodschap door dans over te brengen.

Dansen en lichaamsuitdrukking

In overeenstemming met de conceptualisering die rond dit begrip is uitgevoerd, wordt vaak vermeld dat lijfelijke expressie een van de oudste vormen van menselijke communicatie is. In die zin mag dans alleen niet worden verminderd. Rondom het voorgaande is de uitdrukking lijfelijke uitdrukking een verwijzing in beweging, hoewel ze als doel of doel heeft:

  • Een verbetering van het expressief vermogen door taal of non-verbale communicatie.

  • Bevorderen van leerprocessen.

  • Om het body schema te structureren.

  • Een projectieve vorm van communicatie, omdat de informatie begint vanuit het innerlijke zelf.

  • Verbeter de communicatie en ook de ontwikkeling van persoonlijke relaties.

  • Het laat creativiteit ontwikkelen en stimuleert spontaniteit.

Voordelen van de dans

Door in detail over elk van de bovenstaande aspecten na te denken, worden dans en lichaamsuitdrukking vergelijkbaar met een pad van artistieke expressie, dat gebaseerd is op de manier waarop emotie wordt geïnterpreteerd door de bewegingen van het lichaam, zowel onbewust als bewusteloos. Het is dan een discipline waarmee emoties worden uitgedrukt.

Het belangrijkste doel van zowel dans als lichaamsuitdrukking is dan ook dat je een volledige vrijheid kunt voelen in de uitvoering van elke artistieke beweging, afhankelijk van de gevoelens die je wilt uiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de docenten altijd de nadruk leggen op het stimuleren van dansstudenten om zo’ n houding en bereidheid tot dansen te hebben.

Vergeet niet dat lichaamsuitdrukking gericht is op de ontwikkeling van verbeelding, improvisatie, speelplezier, creativiteit en spontaniteit. Het resultaat in samenhang met de dans zelf is een verrijking van alle activiteiten die daarbij betrokken zijn, zowel dagelijks, persoonlijke groei als sociale relaties. Tot slot, dans is een vorm van lichamelijke expressie en afhankelijk van de gekozen modaliteit kunnen bepaalde gevoelens of emoties gecommuniceerd worden.